Tham gia vào chương trình phóng vệ tinh lên không gian của Đại học FPT, mình đã điền tên vào con chip sẽ được phóng lên không gian cùng với vệ tinh.

Đây là link bài viết trên VNExpress.net: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/06/ve-tinh-cua-fpt-se-phong-len-quy-dao-thang-toi/

Còn đây là chứng nhận của mình đã điền tên vào con chip:

Advertisements